El foner emmascarat

Un foner modern i amb poca punteria que tira codolades contra els polítics balears... i no els fer gaire. Articles publicats a "Es Carrer"

divendres, de gener 04, 2008

Aguanta açò fins al març!

Ple de desembre. Hi ha més gent que altres dies. Des que poden adreçar-se als polítics per fer-los preguntes, l’assistència ha augmentat. Calia? No. Lina Morgan no s’ha pogut desplaçar a Menorca, però sona en off la singular “Ya reconozco al caballero (...) Agradecida y emocionada, solamente puedo decir: ¡Graaacias pooor venir!”. La gent està emocionada i, de cop, s’hi incorpora el portaveu de l’oposició. Tothom s’aixeca i ell saluda. Per raons que se m’escapen, s’ha confós. Avui no ve com a polític, sinó que ho fa com a predicador, fet que d’altra banda no és inhabitual.

La sessió avança sense problemes fins que el predicador ataca la presidenta a qui acusa de no fer res per evitar els divorcis a Menorca. Un rum-rum recorre la sala. La majoria arriba a la conclusió que la senyora Barceló s’hauria de convertir en la presidenta d’un nou CIM, “Com Imposar el Matrimoni”. La recriminada parla amb un uixer i li demana que repartesqui el “Manual de la perfecta casada” i els estatuts de la Secció Femenina signats per la mateixa Pilar Primo de Rivera. Els més progres exigeixen un DVD de Bergman: “Diálogos de un matrimonio”. La gent carrega de regals.

Entre l’oposició, les cares dels consellers ho diuen tot. Hi ha una consulta en petit comitè. Un dels membres va a la farmaciola i en torna desesperat. No hi ha trobat ni esparadrap, ni cotó fluix, ni cloroform. Un proposa de cosir la boca del portaveu amb “precinto”. Un altre es tapa les oïdes amb els dits i el més agosarat manté que si no hi ha cloroform, sempre es podria emprar el sistema clàssic per endormiscar el predicador: la maçada. Un s’aixeca, com si fos el deu d’oros i va directe cap al portaveu amb un tros de garrover. El frenen. L’oposició no sap on ficar-se. La gent tampoc. La presidenta demana perdó. Finalment, s’interromp la sessió una estona. Es convoca una Junta de Portaveus urgent. El conseller de Mobilitat ha tingut una pensada: qui es vulgui divorciar que abans faci feina per la comunitat. Presenta una llista de camins sense eixermar que exigeixen neteja. Aplaudiments generals.

El personal es reincorpora. El predicador encara no ha deixat de parlar. Ara demana que el nomenin cardenal... i no s’atura. Hi ha moguda al Consell. Finalment, el conseller de Ciutadania i Família proposa d’enviar-lo a Utah a veure si aconsegueixen casar-lo amb sis mormones alhora. L’ovació se sent a Salt Lake City. Tothom plega. S’apaguen els llums i els micròfons. El predicador no se n’adona i continua. Hi resten dos mesos per a les eleccions. Rajoy, si no ets a Houston, respon: tenim un problema. Help!